Blyinfattar ett överljus

Vi fick förmånen att blyinfatta ett helt nytt fönster från grunden, ett så kallat överljus ovanför en köksdörr. Kunden hade sett ett vackert fönster på Skokloster slott som de gärna ville ha, så det vi fick att utgå ifrån var en bild på fönstret. Tillsammans med bilden och måtten på fönstret gjorde vi mallar innan vi började blyinfatta glasen. 

Både kunden och vi är mycket nöjda! Kunden återkom med en bild på det färdiga fönstret på plats och orden “nu sitter fönstret och förgyller både köket och serveringsgången”. Inte illa!

Skokloster slott