Blyinfattad panel från Amerika

En privatkund kom in med ett trasigt och bortglömt amerikanskt kyrkfönster. Kunden hade köpt fönstret påsen dansk auktionsfirma och ville att det skulle återfå sin forna glans.

Det var inget lätt objekt att ta sig an. Rutorna hoppade ur den tunna blylisten och stormjärnen gjorde ingen nytta. Sakta och försiktigt började jag rengöra glas och båge och jobbade sen på att räta ut panelen så den blev plan. När det var gjort monterade jag nya stormjärn så att panelen hänger ihop.

Kunden blev så nöjd med resultatet att de kom in med den andra bågen. Den behövde samma omsorg som sin maka, men här behövde jag även renovera blyinfattningarna och göra trälagningar.

Kolla in fler renoveringar av blyinfattade fönster