En trogen kund vill ersätta träspeglarna i en köksdörr med dekorblästrade rutor. Vårt förslag blir att dekorblästra ett mönster som efterliknar träspeglarna, vilket kunden tyckte var en god idé :-). Vi dekorblästrade mönstret i flera djup för att få en skuggeffekt och monterade glaset idag. Alla nöjda och glada 🙂