Vi dekorblästrar serveringsskåp till samlingssal i S:t Perskyrkan Uppsala