Dekorblästrat glas till pardörrar

En Brf på Söder i Stockholm ville återställa de dekorblästrade glasen i pardörrarna till varje lägenhet. Fastigheten är från slutet av 1800-talet och dörrarna var dubbelblästrade i tidstypisk stil med blomurnor. Vi tog fram ett original från ett av de bevarade glasen och dekorblästrade de 14 pardörrarna till ett enhetligt utseende. Vilken oerhörd skillnad det blev! Värdet på lägenheterna och fastigheten höjdes direkt, för att inte tala om känslan och det estetiska uttrycket!