Vindfånget i Danmarks kyrka har gjort sitt, så vi fick uppdraget att dekorblästra det nya vindfånget. Vi dubbelblästrade mönstret, dvs på båda sidor, vilket ger ett vackert djup. Vindfånget är dessutom belyst, vilket ökar effekten. Duvan fick ett öga av en svart sten som vi hittade på grusgången utanför kyrkan.

Med belysning blev resultatet blev slående vackert, om vi får säga det själva. Nu får besökarna en mycket fin upplevelse när de går in i kyrkan.

Mönstret är ritat av konstnären Eva Nordblom.

Danmarks kyrka