Vi har fått uppdraget att besikta fönstren på Riala kyrka inför kommande fönsterrenovering. Det innebär att vi besiktar fönstrens skick och sammanställer i en rapport som kan användas som stöd vid upphandling. Rapporten innehåller ett åtgärdsprogram och allmänna tips att tänka på vid upphandling.