Kerub i korfönster, Vaxholms kyrka

Ingen sommar utan Vaxholm.

I år är det femte sommaren som jag jobbar med att restaurera kyrkfönstren i Vaxholms kyrka. Tidigare år har jag (med assistans av frun) restaurerat två-tre blyinfattade fönster per år. Det enda fönster som återstår är korfönstret, men här är det inte blyinfattningarna som behöver en översyn. Det behöver helt enkelt rengöras varsamt.

Så den här gången får lödkolven vila. Istället tar jag fram tålamodet och putstrasan och ger keruber och annat ett rejält ansiktslyft. Och plötsligt är vi i skönhetsbranschen!

Vaxholms kyrka, första sommaren

Vaxholms kyrka, andra sommaren

Vaxholms kyrka, tredje sommaren

Vaxholms kyrka, fjärde sommaren