Renoverar blyinfattade fönster Kristine kyrka, Falun