Restaurering kyrkfönster Järfälla kyrka

Kyrkans fönster är i stort behov av restaurering, så här är vårt uppdrag att totalrestaurera kyrkfönstren på hela kyrkan. Ett omfattande arbete där vi börjar med att ta isär alla fönster. Därefter gör vi trälagningar på fönsterbågarna, tvättar allt glas, byter ut trasigt glas och gör nya  blyinfattningar, så fönstren blir hela igen.

Till slut målas bågarna av vår samarbetspartner Mikael Andersson Måleri .