Fönsterrestaurering Haga kyrka Sigtuna

Vi har fått uppdraget att restaurera kyrkfönstren i sakristian och vapenhuset på Haga kyrka, Sigtuna. De blyinfattade fönstren är rejält eftersatta med trasiga rutor och blyspröjs som faller isär… Vi var tvungna att tejpa ihop fönstren för att kunna lyfta ur och ta med oss dom till studion. Nu byter vi ut alla trasiga rutor till munblåst glas och gör nya blyinfattningar.

Nu pryder de sin plats igen på kyrkan. Kolla in fönstret på sista bilden!

Läs mer om restaurering av kyrkfönster

Läs mer om Haga kyrka