Restaurerar Vällinge kapell, etapp 4

Under den fjärde och sista etappen på Vällinge kapell fortsatte vi att restaurera de blyinfattade fönsterbågarna, på samma sätt som tidigare år. Uppdraget pågick från hösten 2023 till våren 2024.

Den här gången hittade vi en bibel instucken mellan fönstret och de inbrottsskyddande järnstagen. Ett innovativt sätt att dölja den saknade glasrutan bakom…

Vällinge kapell, etapp 1

Vällinge kapell, etapp 2

Vällinge kapell, etapp 3

Vällinge kapell