Kyrkfönster, Vaxholms kyrka

Förra året renoverade vi ett kyrkfönster på Vaxholms kyrka. Nu var det dags för nästa etapp, där vi bedömde att 9 av 12 paneler behövde renoveras. Vårt uppdrag är att göra om blyinfattningarna och att byta ut lila glasrutor till gröntonade, så att de överensstämmer med de övriga glaspanelerna. Vi avslutar arbetet med att rengöra hela fönstret och måla samtliga stormjärn. Arbetet pågick under hösten 2019.